<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Glostrup/Rødovre

GENERALFORSAMLING D.21.FEBRUAR 2024

Skrevet onsdag d. 24. januar 2024

Hjerteforeningen Glostrup/Rødovre afholder sin årlige generalforsamling onsdag den 21.februar 2024 kl.20:30 i kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Dagsorden efter vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til formanden Michael Dam på mail [email protected] senest onsdag d.7.februar 2024.

Der vil blive serveret lidt frugt og vand.