<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Glostrup/Rødovre

Generalforsamling d. 7.marts 2023

Skrevet tirsdag d. 7. februar 2023

Vi indkalder til generalforsamling tirsdag den 7. marts 2023 kl.19 i Vognporten på Rødovregaard.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse

6. Valg af suppleanter

7. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til formanden Michael Dam på mail [email protected] senest den 21.februar 2023.

Der vil blive serveret lidt ost/kiks og et glas vin eller en øl/vand.