<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Glostrup/Rødovre

Referat fra generalforsamling 2021

Skrevet fredag d. 26. februar 2021

Kære medlem

Onsdag den 24. februar blev der afholdt virtuel generalforsamling i Hjerteforeningen Glostrup/Rødovre. Hvis du er interesseret i at læse referatet fra generalforsamlingen kommer det herunder.

Hjertelige hilsner

Hjerteforeningen Glostrup/Rødovre

*****

Referat fra den lokale generalforsamling i Hjerteforeningen for Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Glostrup og Rødovre den 24. februar 2021 kl. 19.

Generalforsamlingen blev afviklet digitalt på Zoom. Der deltog 12 personer.

  1. Indledning og velkomst med et videoindlæg med Hjerteforeningens adm. dir. Anne Kaltoft.

Anne Kaltoft indledte med at sendte en videohilsen til alle deltagerne i generalforsamlingerne i lokalforeningerne og orienterede desuden om bl.a. Hjerteforeningens forskellige aktiviteter i 2020.

  1. Valg af dirigent.

Michael Dam fra lokalbestyrelsen blev valgt som dirigent med akklamation uden modkandidat.

  1. Lokalbestyrelsens beretning.

Formand Jann Larsen fra lokalbestyrelsen fortalte, at det forgangne år har været meget specielt på grund af corona-pandemien. Meget har været lukket ned. Bl.a. havde vi lokalt planlagt en hjertecafe med et foredrag om stress og psykiske belastninger hos patienter med hjertesygdom. Men desværre måtte foredraget aflyses på grund af corona-nedlukningen.

Vores 4 hjertemotionshold i Albertslund, Glostrup og Rødovre måtte i forårssemesteret alle lukke ned efter kun 8 træningsdage. Økonomisk skulle deltagerne egentlig have haft halvdelen af deres indbetaling retur. Men det løste vi ved kun at opkræve et halvt gebyr på 225,- kr. for hele efterårssemesteret.

Men i efteråret 2020 var vi mere heldige med hjertemotionen, så vi fik stort set på alle holdene gennemført alle 16 træningsdage i efterårssemesteret.

Men nu er vi jo meget, meget spændte på, hvornår vi kan genåbne for hjertemotionen, idet vi jo slet ikke er startet op på forårssemesteret 2021 endnu, selv om vi snart er ude af februar måned.

Men vi er fulde af fortrøstning med hensyn til at komme i gang, og vil orientere alle deltagerne lige så snart, der er en afklaring fra både myndighedernes side og fra Hjerteforeningen om genstarten.

Jeg kan også fortælle, at vi arbejder benhårdt på at oprette et 5. hjertemotions-hold i Hvidovre Kommunes Sundhedscenter på Hvidovrevej. Hvidovre Kommune har selv henvendt sig, med ønsket om at få et hjertemotionshold i samarbejde med Hjerteforeningen.

Stillingen som instruktør på det nye hjertemotionshold i Hvidovre har været slået op internt i kommunen, men der er desværre ikke kommet nogen henvendelser. Så nu prøver vi på andre måder med et jobopslag bl.a. hos fysioterapeuterne på genoptræningsafdelingerne på Hvidovre og Glostrup Hospitaler og i Hjerteforeningens netværk af fysioterapeuter.

I Hjerteforeningen er vi stolte over at kunne tilbyde gratis Hjerteredderkurser – dvs. 30 minutters introduktion i genoplivning til hjerteforeningens medlemmer takket være vores partnerskab med DGI og med Østifterne som økonomisk partner. Sammen skal vi sikre, at flere kan træde til med genoplivning – også i foreningslivet. Man tilmelder sig til et kursus i genoplivning på Hjerteforenin-gens hjemmeside ved at klikke på ”hjerteredderkursus”.

Søndag den 30. maj 2021 afholder Hjerteforeningen for anden gang ”Landsuddeling”. Idéen om en landsindsamling er stadig vendt på hovedet; Det vil sige, at vi samler penge ind for at kunne dele hjertestartere ud. Konceptet er enkelt; alle kan starte en gruppe, og Hjerteforeningen giver hjertestartere til alle grupper, der tilsammen dækker mindst 15 indsamlingsruter den 30. maj 2021.

Du kan deltage i en gruppe med dine naboer, familie, kolleger, sportsklubben eller hvem der ellers står dig nær. Vil du deltage så klik ind på den landsdækkende del af foreningens hjemmeside under ”landsuddeling”. Vi glæder os til at gøre en forskel – sammen!

– 2 –

Hjerteforeningen deltager hvert år i den årlige Hjertestarterdag, som Dansk Råd for Genoplivning og Trygfonden står bag. Hjertestarterdagen har til formål at minde danskerne om, at det er vigtigt at træde til, hvis de er vidne til et hjertestop.

På Hjertestarterdagen den 16. oktober kan Hjerteforeningens frivillige Giv Liv Instruktører findes flere steder i landet, hvor de står klar til en snak om genoplivning, og du kan få demonstreret, hvordan en hjertestarter virker.

Læs mere om Hjertestarterdagen og se, hvor i landet, du kan finde Hjerteforeningen og andre organisationer fredag den 16. oktober.

  1. Fremlæggelse af det lokale regnskab for 2020 til orientering.

Jann Larsen gennemgik lokalforeningens regnskab for 2020, som blev taget til efterretning.

  1. Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogen forslag fra medlemmerne. Punktet udgik derfor.

  1. Valg til den lokale bestyrelse.

Der havde ikke været afholdt generalforsamling i 2020, hvor Pia Vinther Christensen, Bente Gorm Larsen og Jann Larsen skulle have været på valg. Deres mandater var derfor alle blevet forlænget med 1 år til 2021. Pia ønskede imidlertid ikke at genopstille til bestyrelsen. For at fastholde princippet om, at halvdelen af bestyrelsen er på valg hver år, blev det besluttet, at Bente og Jann blev valgt for 1 år. Der var ingen modkandidater.

Michael Dam og Anita Petersen blev i 2019 valgt for 2 år. De er således på valg her i 2021 for 2 år. Desuden opstillede Flemming Hansen til valget. Michael, Anita og Flemming blev alle 3 valgt for 2 år uden modkandidater.

  1. Eventuelt

Det blev foreslået, at bestyrelsen forsøger at få nogle medlemmer ind i bestyrelsen fra andre kommuner end Rødovre.  Vi har tidligere haft bestyrelsesmedlemmer fra både Hvidovre og Brøndby Kommuner

Jann takkede Pia for hendes arbejde gennem årene i bestyrelsen ikke mindst som webmaster med ansvar for opdateringen af vores lokale hjemmeside.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.

 

Bestyrelsen består herefter af følgende 5 personer:

Michael Dam, tlf. 20 83 12 76

Anita Petersen, tlf. 22 34 14 27

Flemming Hansen, tlf. 36 70 67 66

Bente Gorm Larsen, tlf. 36 41 06 13

Jann Larsen, tlf. 36 41 06 13