<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Nytårsmarchen

Skrevet torsdag d. 18. januar 2018

SANYO DIGITAL CAMERA

Nytårsmarchen i Vestskoven arrangeret af Hjerteforeningens lokalforening for Glostrup/Rødovre i samarbejde med Naturfredningsforeningen blev den 1. januar 2018 afholdt for 32. gang. Vi var i alt 6 personer til at afvikle arrangementet.

Marchen den 1. januar 2018 i Vestskoven startede som alle de tidligere år kl. 14.00 fra Herstedøster Skole, Trippendalsvej 2 i Albertslund. Der var tilrettelagt en spændende rute på 6.18 km gennem den vintervåde Vestskov med mulighed for, at de mest energiske deltagere kunne tage turen op over Herstedhøje på ca. 91 meter, hvorfra der på grund af det disede vejr var en lidt dårligere udsigt ud over Vestegnen end sædvanlig.

Der var 201 friske og glade deltagere i nytårsmarchen – både unge og gamle, børn og hunde – som fik en frisk tur ad ruten, som var tydeligt afmærket med pileskilte gennem Vestskoven. Hver deltager fik udleveret er nummer, og på numrene blev der udtrukket en DN naturkalender for 2018. Vinderen var nr. 310.

Vejret var lunefuldt, og det havde regnet kort før starten, og føret på stierne i skoven var nogen steder mudret og vådt, men deltagerne tog det med godt humør. Der var kun lidt vind, da startskuddet til marchen blev affyret, men det blæste lidt op under turen.

Deltagertallet var 24 personer færre end ved nytårsmarchen i 2017. Årsagen kan være vejrudsigten, som lød på mulighed for spredte regnbyger, og som bød på en let dis på Vestegnen.

Lokalafdelingen havde via et oplæg fra Hjerteforeningens pressemedarbejder udsendt en pressemeddelelse tilrettet de lokale forhold i god tid inden nytårsmarchen til Folkebladet, Hvidovre Avis, Rødovre Lokal Nyt, Tåstrup Avis og Albertslund Posten, samt regionsavisen Vestegnen. Desuden har nytårsmarchen været omtalt i DN’s medlemsblad Natur og Miljø og på både Hjerteforeningens og Naturfredningsforeningens hjemmesider.

Pressedækning var dog ikke optimal, for Folkebladet, der dækker Glostrup, Brøndby og Vallensbæk Kommuner, bringer af princip ikke oplysninger om nytårsmarchen, angiveligt fordi arrangementet ikke foregår inden for avisens udgivelsesområde. Regionsavisen Vestegnen havde derimod en pæn omtalte med et billede fra en tidligere nytårsmarch. Rødovre Lokal Nyt bragte også en artikel med et billede.

Der var blandt deltagerne som sædvanligt flere marchforeninger, herunder ”Tåspidserne” fra Høje Tåstrup, som har Hjerteforeningens nytårsmarch som det første arrangement på deres program for det nye år. De mødte op med 25 – 30 deltagere.

Før starten kunne deltagerne købe motions-bingo-plader for 10 kr. pr. stk. – eller 3 stk. for 25 kr. Pladerne afkrydses af deltagerne på ruten gennem Vestskoven, efterhånden som de 12 opsatte skilte passeres.

Resultatet af bingo-spillet er gjort endeligt op, og der var solgt ca. 550 plader, og der vil sige, at der blev solgt bingo-plader for 3.870 kr., hvilket er for ca. 600 kr. mindre end i 2017. Det resulterede i et samlet overskud af bankospillet på 1.942,50 kr.

Dette er godt 50,- kr. mere end resultatet af bingo-spillet ved nytårsmarchen i 2017. Overskuddet deles ligeligt mellem Hjerteforeningen og Naturfredningsforeningen.

Antallet af deltagerne, som efter marchen satte sig ind i Herstedøster Skoles aula for at nyde en kop velfortjent kaffe eller te til deres egne medbragte kager, var traditionen tro ganske stort. Det skønnes, at små 100 personer deltog i denne del af arrangementet.

Antallet af ”professionelle” marchdeltagere fra gangforbund, motionsklubber mv. var også i år betydeligt, hvilket kunne aflæses af det betydelige antal deltagere, der medbragte marchbøger, som skulle afstemples efter nytårsmarchen. Således kom der som nævnt 25 – 30 deltagere fra gangforeningen ”Tåspidserne” i Tåstrup.