<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjertemotion – generelle oplysninger

Skrevet tirsdag d. 29. august 2017

Hjerteforeningens Hjertemotionstilbud består af et motionsforløb, der strækker sig over 32 uger. Deltagerne mødes en gang om ugen i 1½ time. De motionerer 1 time, og har derefter tid 1/2 time til spørgsmål til instruktøren, hyggeligt samvær og erfaringsdeling.
Hjertemotion 1
Træningen tilrettelægges af instruktøren, så deltagerne har mulighed for at få gode råd og vejledning af instruktøren, også mens de motionerer.

På holdene kan deltage hjertepatienter, der for nylig er udskrevet efter hospitalsbehandling, og som er blevet henvist til hjertemotion af sit hospital, kommune eller egen læge.

Prisen er kun 450,- kr. for et helt semester, det vil sige i alt 16 gange á 1 1/2 time.

Tilmeldte vil desuden få tilbud om mod betaling for yderligere et semester at fortsætte træningen efter sommerferien, således at de i alt opnår 32 gange fysisk træning og socialt samvær á 1 1/2 time sammen med andre med hjertekar lidelser.

To hold er forbeholdt borgere med bopæl i Rødovre Kommune. Hjertemotionen foregår på Plejehjemmet Engskrænten om mandagen fra kl. 16.30 til kl. 18.00 og om torsdagen fra kl. 15.30 til kl. 17.00.

Et hold er forbeholdt borgere med bopæl i Glostrup, Hvidovre og Brøndby Kommuner. Det foregår på Glostrup Hospital om mandagen fra kl. 19.45 til kl. 21.15.

Er du interesseret i at høre mere om hjertemotionsholdene i Rødovre, Glostrup og Albertslund, så kontakt Jann Larsen på tlf. 36 41 06 13 eller mail: jann.larsen@mail.dk.