<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjerteforeningen Furesø

Indkaldelse: Kom til generalforsamling 27. februar 2024 kl. 17:00

Hjerteforeningen Furesø

indkalder til generalforsamling

Tirsdag den 27. februar 2024 kl. 17:00

Sted: Teatersalen i Kultur- og Aktivitetscentret Stien, Bifrostvej i Farum

Dørene åbnes kl. 16:45. Alle medlemmer af Hjerteforeningen Furesø og deres pårørende er velkomne. Dog er det kun medlemmer, der er valgbare og har stemmeret.

OBS: Forslag, der ønskes behandlet under punk 4 ’Indkomne forslag’, skal være modtaget af formand Susanne Ohm senest 14 dage før GF – dvs. senest tirsdag den 13. februar 2023. Send til: [email protected].

Vil du have mad efter GF, er tilmelding nødvendig senest mandag den 19.2. kl. 12:00. Tilmeld dig her: [email protected] – oplys: navn, adresse og tlf.nr.

Under generalforsamlingen er det muligt at få en kop kaffe/te/vand med en lille godbid til.

Dagsorden:

Kl. 17:00 ordinær Generalforsamling

 1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår jurist Finn Kittelmann, Jonstrup
 2. Bestyrelsens beretning v/formand Susanne Ohm
 3. Orientering om regnskab for 2023 v/kasserer Søren Traberg
 4. Behandling af indkomne forslag – skal være formanden i hænde senest 13. februar
 5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
  • Søren Traberg (Hareskov) – villig til genvalg
  • Lene Johansen (Kirke Værløse) – villig til genvalg
  • Steen Andersen (Farum) – villig til genvalg
  • Birgit Grøn (Værløse) – villig til genvalg
  • Susanne Ohm (Værløse), Berit Becker (Værløse) og Erling Brix (Værløse) ikke på valg.

      6. Valg af 2 suppleanter for 1 år: Vi kommer desværre til at mangle suppleanter! Arne Grumstrup (Farum) – ønsker ikke genvalg. Meld dig gerne og vær med i det vigtige frivillige arbejde for Hjertesagen og alle hjerter Furesø kommune.

      7. Eventuelt

 

Efter GF og en kort pause – foredrag med Kathleen Pade (billedet) med titlen: “Når livet ringer to gange – en personlig beretning om livet med en hjertetransplantation både som patient og pårørende.”

Efter foredraget: Spisning kun for dem, der har tilmeldt sig til mad. Der serveres lidt mad og et glas vin/vand.

Efter spisning mødes den nye bestyrelse og aftaler konstitueringsmøde.  Nyvalgte suppleanter er velkomne til at deltage.

Praktiske oplysninger

Sted
Teatersalen i Kultur- og Aktivitetscentret Stien, Bifrostvej, Farum - lige overfor den nordlige indkørsel til Farum Bycenter.
Der er parkering ved Stien, men ikke så mange. Parkér evt. på P-pladsen på nordsiden af Farum Bycenter
Datoer
Tirsdag 27. februar 2024 kl. 17:00
Kontaktperson
Susanne Ohm
hjerte.sohm@gmail.com
29478009