<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Gratis GIV LIV kursus og brug af hjertestarter

Hjerteforeningen Furesø har en ambitiøs målsætning: nemlig at alle borgere og handlende over 13 år skal vide, hvad man skal gøre, hvis man bliver vidne til, at en person falder om af hjertestop.

Derfor inviterer vi til kursus med GIV LIV instruktør Anne Boesen inden sommerferien.

30 minutters intro-kursus i genoplivning, hvor du lærer, hvordan du gør en væsentlig forskel, hvis du bliver vidne til et hjertestop!

Efter kursus vil du vide, hvordan du:

  • Skaber sikkerhed med henblik på at mindske konsekvenserne i en ulykke med hjertestop
  • Undersøger en bevidstløs person
  • Ringer 1-1-2
  • Giver hjertemassage og kunstigt åndedræt med 30 tryk og 2 pust
  • Bruger en hjertestarter (AED)

Meld dig/jer til et af de 4 kurser HjF Furesø afholder her i april og maj.

Alle er velkomne – også børn over 13 år.

Der skal være min 5 og max 15 deltagere på et hold. Pladserne er begrænset, så princippet ”først til mølle” gælder.

Starttidspunktet er præcis. Så kom i god tid. Sluttiden er mere flydende. Afhænger af det konkrete holds størrelse og spørgelyst.

HjF Furesø byder på en forfriskning i tidsrummet mellem de 2 kurser på samme dag.

Du tilmelder dig/jer ved at sende mail til:  furesoe@hjerteforening.dk   Du bedes oplyse fulde navn, alder, mailadresse og tlf.nr. på alle, du tilmelder. Dette af hensyn til det diplom I får efter kurset. Skriv også hvilket af kurserne du/I ønsker at deltage i.

Hvis dit ønskede kursus allerede er optaget, ringer formand Susanne Ohm til dig, så vi i fællesskab kan flytte dig/jer til et ledigt kursus.

Den endelige  bekræftelse får du direkte i form af en mail fra Hjerteforeningen.

Faktaboks:

Hvert år får omkring 5000 danskere uventet hjertestop (uden for hospital) – oftest hjemme. Der er ca. 14 om dagen. Når et vidne straks træder til med genoplivning overlever 17%. Det er med andre ord helt afgørende, at alle kan yde genoplivning! Hvert minut tæller. Tidlig hjerte-lunge-redning og tidligt stød med en hjertestarter (inden for 3-5 min) kan føre til en overlevelse på op til 50 -70%.

 

Praktiske oplysninger

Sted
Tirsdag den 26. april afholdes kurserne i Stavnsholthallen, Stavnsholtvej 41, Farum.
Parkering Stavnsholtvej 41. Indgang: gå efter en roll-up med Hjerteforeningens logo.

Lørdag den 28. maj afholdes kurserne i Skovgården, Skovgårdsallé 1, Værløse
Parkering fra Skovgårdsallé.
Indgang: gå efter en roll-up med Hjerteforeningens logo .
Datoer
Lørdag 28. maj 2022 kl. 9:15 - 10:00
Lørdag 28. maj 2022 kl. 11:00 - 11:45
Priser
Gratis
0 kr.
Kontaktperson
Susanne Ohm
hjerte.sohm@gmail.com
29478009