<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Referat fra ordinær generalforsamling den 22. februar 2022

Skrevet lørdag d. 5. marts 2022

Hjerteforeningen Furesø har afholdt ordinær generalforsamling                                      tirsdag den 22. februar kl. 17:00

Sted: Teatersalen, Kultur og Aktivitetscentret Stien, Bifrostvej i Farum

Dagsorden:

Kl. 17:00 – 18:00: Foredrag ved Søren Ballegaard, læge, Ph.d. & stressforsker

”Hvordan din hjerne kan hjælpe dig til et bedre liv, når du har en hjertesygdom” Desværre blev Søren akut forhindret, men en af hans patienter – Ole Pedersen – fortalte levende om, hvordan han var blevet hjulpet af SB til at forstå og styre sin stress. Rigtig spændende foredrag om hjælp til selvhjælp.

Kl. 18:00 – 18:15: Pause – omstilling til generalforsamling

Kl. 18:00 – Generalforsamling

  1. Valg af dirigent – Frivilligkonsulent Martin Walsøe, Hjerteforeningen blev valgt.
  2. Bestyrelsens beretning v/formand Susanne Ohm – blev godkendt. *)
  3. Orientering om regnskab 2021 v/kasserer Søren Traberg – blev taget til efterretning
  4. Behandling af indkomne forslag udgik – ingen indkomne forslag modtaget
  5. Orientering om budget 2022 v/formand Susanne Ohm – blev taget til efterretning
  6. Valg til bestyrelsen: følgende nuværende bestyrelsesmedlemmer er på valg og villige til genvalg: Søren Traberg (Hareskov), Steen Andersen (Farum) og Birgit Grøn (Værløse). Alle 3 blev genvalgt med applaus.
  7. Valg af 2 suppleanter udgik: Der var desværre ingen, der meldte sig under hjerte-fanen.
  8. Eventuelt – punktet udgik: ingen punkter, spørgsmål eller forslag
  9. Lodtrækning om et aktivitetsur blandt deltagerne ved GF: den heldige vinder blev Bent Hansen, Farum.

Ca. Kl. 19:00 Var der spisning for dem, der havde tilmeldt sig: vi fik en lækker sandwich fra Slagter Jesper i Farum Bycenter. Han var så venlig at give os 10% på regningen. Dertil kunne man vælge et glas vin eller vand.

Ca. kl. 19:30 efter spisningen konstituerede bestyrelsen sig: genvalg over hele linjen.

Susanne Ohm blev valgt til formand

Søren Traberg blev valgt til både næstformand & kasserer

Lene Johansen blev valgt til referent/sekretær og menige medlemmer blev:

Birgit Grøn, Erling Brix, Steen Andersen & Hanne Eriksen.

Særlig stor tak til jer, der mødte op til generalforsamlingen 2022

*) Ønsker du årsberetningen 2021 tilsendt, så send en mail til formanden her