<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Vedtægter for lokalforeninger og klubber

Her finder du vedtægter for Hjerteforeningens lokalforeninger, motionsklubber og landsdækkende patientklubber.

Gældende vedtægter