<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Retningslinjer for e-mailadresser til frivillige

Hjerteforeningen tilbyder e-mailadresse til foreningens lokalforeninger, klubber, netværk og landsdækkende aktiviteter.
Baggrunden herfor er bl.a.:

  • Det giver mulighed for at synliggøre, at afsendte mails er relateret til Hjerteforeningen
  • Det giver frivillige muligheden for at adskille private mails fra mails i forbindelse med foreningsarbejdet
  • Det vil gøre det muligt at skrive en ikke-personafhængig mailadresse på kontaktpersoner i foldere, på plakater mm.
  • Det bliver nemmere at overdrage mailindhold ved fx formandsskifte, hvis mailadressen kan overdrages

Af administrative og økonomiske årsager er det ikke muligt at give hver eneste frivillig en e-mailadresse. Derfor er der udarbejdet følgende retningslinjer for, hvem der kan få en e-mailadresse:

–       Hver lokalforening, klub eller netværk får én e-mailadresse, fx assens@hjerteforeningen.dk

–       Større landsdækkende aktiviteter, hvor der er et kontakt- eller tilmeldingsbehov kan få én e-mailadresse fx blodtryksmåling@hjerteforeningen.dk eller familiekursus@hjerteforeningen.dk.

Administrationen er ansvarlig for koordinering og oprettelse af mailadresser. De aktivitetsrelaterede e-mailadresser vil blive oprettet til brug for tovholderfunktionen for aktiviteten, som både kan være placeret hos en frivillig eller administrationen.

E-mailadresserne følger lokalforeningen/klubben/aktiviteten og har derfor et navn, der henviser til dette og ikke til den pågældende persons navn.