<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Retningslinjer for afsendelse af e-mail til medlemmer og frivillige

I lyset af at Hjerteforeningen har fået flere henvendelser fra frivillige, der føler deres mailadresser ikke har været tilstrækkeligt beskyttet, er der behov for at præcisere retningslinjerne fremadrettet.

De underliggende principper er at beskytte personfølsomme informationer – men inden for dette også sikre den nødvendige informationsdeling mellem Hjerteforeningens frivillige, således at de kan kommunikere sammen.

Derfor gælder følgende:          

  • Ved kommunikation med mere end ét medlem (som ikke er en del af frivillignetværket) benyttes altid bcc, således at mailadresser i vores database forbliver fortrolige.
  • Ved kommunikation med formænd for lokalforeninger og klubber alene kan der benyttes cc. Mailadresser på formænd er i forvejen offentligt kendte via bl.a. hjemmesiderne.