<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Ang. fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde

Folketinget har vedtaget en ny forsøgslov vedr. fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde.
Loven træder i kraft 23. marts 2015 og er gældende til 20. marts 2017.

Loven indebærer at en person kan udføre frivilligt ulønnet arbejde i op til 15 timer om ugen uden fradrag i dagpenge/efterløn. Hidtil har grænsen gået ved 4 timer pr. uge.

Frivilligt, ulønnet arbejde forstås som:
”arbejde, som et medlem udfører for frivillige organisationer, foreninger eller lignende, som også kan udbydes som almindeligt lønarbejde, og som ikke vedrører primær drift og vedligeholdelse”.