<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Aktivitetsundersøgelse 2019

Ny aktivitetsundersøgelse: Flotte resultater på udvalgte fokusområder

Resultaterne af den årlige aktivitetsundersøgelse, som I tidligere har besvaret, er klar. Flere ting er værd at fremhæve positivt, herunder en svarprocent tæt på 100. Stor tak for det.

Ved begyndelsen af 2019, som er det år undersøgelsen kortlægger, var der ønske om øget fokus på tre områder: Synlighed, indtjening og medlemshvervning. Resultaterne peger nu på, at de lokale aktiviteter har bidraget positivt inden for alle tre områder.

Synlighed opnår vi hver gang I repræsenterer Hjerteforeningen lokalt, sikrer presseomtale i lokale aviser, og hver gang I opdaterer og deler information på hjemmesider, sociale medier og via medlemsmails.
Undersøgelsen viser, at netop kommunikation online er i flot fremgang. Det er en smule på bekostning af den trykte presse sammenlignet med 2018 – en tendens, som på mange måder afspejler den generelle udvikling i hvor og hvordan, befolkningen henter information.

Aktivitetsmæssigt er traveture på hjertestier eller andre ruter den store højdespringer efterfulgt af hjertecafeer og hjertemotion. Dette er målt på antal gange, aktiviteten har været afholdt.
Flytter vi fokus til antal lokalforeninger/klubber, som har holdt den pågældende aktivitet, ligger foredrag i top. Generelt har vi et stabilt aktivitetsniveau i let fremgang sammenlignet med tidligere år, og det er tydeligt, at de frivilligdrevne aktiviteter når bredt ud med vedvarende og relevante tilbud til vores målgruppe.

Fokusområderne medlemshvervning og indtjening er begge godt på vej. Især er det bemærkelsesværdigt, at ud af de 69 lokalforeninger/klubber, som har søgt lokale fonde i 2019, har 67 fået tildelt midler. Det er rigtig flot og vidner også om stor anerkendelse: Hjerteforeningen anses både på landsplan og lokalt for en relevant og troværdig forening, man gerne vil støtte.

På efterspørgsel fik vi sidste år lavet en ny hvervefolder. Vi kan se, at flere har benyttet den, og tæt på alle lokalforeninger/klubber har opfordret til medlemskab ved et eller flere arrangementer. Det er en rigtig flot start. Vi ved, der er et stort potentiale for at formidle medlemskab, og at I, som ambassadører for hjertesagen på tværs af landet, er nogle af vores bedste fortalere for det budskab. Tusind tak for det.

For flere detaljer: Hent undersøgelsen her