<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Vejledning til at oprette CVR numre, digital postkasse og ny aftale i banken

Vejledning udsendt med Frivillignyt i januar 2016

Vores kommunikation med kommunen som borgere og foreninger skal fremover foregå via en digital postkasse. Det gælder også for lokalforeninger og klubbers vedkommende.

Alle voksne borgere skal have en offentlig digital postkasse, der er koblet på deres CPR-nummer, og alle virksomheder og foreninger skal have en digital postkasse til deres CVR nummer.

Mange lokalforeninger har allerede et CVR nummer, nu er tiden kommet til at få de sidste med. Derfor bedes I her i foråret 2016 som lokalforeninger og klubber også få en digital postkasse, og I skal derfor bestille et CVR nummer til jeres forening (CVR står for Det Centrale Virksomhedsregister, nummeret identificerer entydigt virksomheden, red.). CVR svarer til en persons CPR-nummer.

Når I som lokalforeninger skal registreres med eget CVR, skal formanden eller kassereren med eget NemID gå til denne hjemmeside og registrere jer:

CVR-nummeret skal opdateres som minimum hvert tredje år for at virke, ellers bortfalder nummeret, og anmelderpersonen kan også løbende ændre de data, der står bag CVR nummeret.

Når kassereren eller formanden har modtaget et CVR nummer, skal I i samarbejde med jeres bank ændre oplysningerne til det nye CVR nummer og foreningens NemKonto. Det kan være, at både kasserer og formand skal i banken, og nogle banker kræver måske underskrifter på ny fra alle bestyrelsesmedlemmer.

Digital postkasse
Der er tre step i oprettelsen af en digital postkasse:

• Først skal I oprette et CVR-nummer til lokalkomiteen
• Dernæst skal det nye CVR nummer godkendes/knyttes i banken til jeres NemKonto
• Til sidst skal I oprette en digital postkasse.

Gå ind på dette link for at oprette en digital postkasse:

Inden man kan komme ind og oprette dette, skal kassereren bestille en medarbejdersignatur, der bliver anvendt til at koble sig ind til den nye postkasse. Medarbejdersignatur er et mærkeligt ord i forhold til os – men det skyldes, at CVR numrene for foreninger kobles ind under erhvervsvirksomheder.

Hvor vi som privatpersoner kan bruge det samme NemID kort til alt – har virksomheder og foreninger to. Et til banken og et andet til det øvrige.

Lokalforeningen har derefter to forskellige NemID kort – det ene hedder bare ”Erhverv” og anvendes til den digitale postkasse, og det andet hedder ”Erhverv – til bank” og bruges til transaktioner på egen konti mv.

Har I spørgsmål, så kontakt jeres frivilligkonsulent.