<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Fonde

Vejledning til ansøgninger til lokale fonde og pengeinstitutter

Nedenfor er link til en liste med forslag til en række lokale fonde, som lokalforeningerne og klubberne kan ansøge. Listen skal bruges som inspiration, og det er derfor en god ide at I– inden I søger – tjekker op på, om adresse og krav til ansøgningen fortsat er aktuelle.

National og lokal koordinering – fonde, som I ikke kan søge

På landsplan er fonde og sponsoraftaler en vigtig indtægtskilde for Hjerteforeningen.
Derfor er det meget vigtigt, at du taler med administrationen, inden du går i gang med at søge store landsdækkende fonde eller sponsorater. Det skaber tvivl om foreningens overblik, hvis vi sender to ansøgninger – altså både fra centralt og lokalt hold – til samme giver. Og det kan give bagslag.

Her er et dokument med en oversigt over fonde, som I ikke må søge: