<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjertebiler

Hjertebil

Alle lokalforeninger har mulighed for at låne en hjertebil til arrangementer
Hjerteforeningen råder over 4 hjertebiler – en i Region Nord, Region Midt, Region Syd, og Region Sjælland/Hovedstaden. Hjertebilen er til rådighed for frivillige i Hjerteforeningens lokalforeninger.

I booker hjertebilen til arrangementer og aktiviteter, hvor I repræsenterer Hjerteforeningen:

 Du finder din regions hjertebil her: