<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

PÅ FODE IGEN MED HJERTEMOTION

Motion målrettet hjertepatienter dyrket i trygge rammer sammen med andre hjertepatienter. Det er opskriften på Hjerteforeningens tilbud Hjertemotion

Skrevet tirsdag d. 10. marts 2020

AF LOTTE BUCKA • FOTO LINDA JOHANSEN

Hjertemotion virker. Det viser flere års erfaring med motionsforløbet, som Hjerteforeningen står bag. Hjertemotion er målrettet hjertepatienter og indeholder både en times motion tilpasset patienternes behov efterfulgt af en halv times uformel snak, hvor tanker og erfaringer om at leve med hjertesygdom bliver vendt.

I 77 af landets kommuner kan hjertesyge deltage i Hjertemotion. Og med afsæt i de positive erfaringer er målet nu at udbrede tilbuddet til hele Danmark.

– Vores ambition er at være der for flere. Vi ved, at Hjertemotion når ud til mange grupper af hjertepatienter, og derfor udbreder vi i den kommende tid Hjertemotion til endnu flere kommuner, for hjertepatienter i alle dele af landet skal have mulighed for at være med, siger administrerende direktør i Hjerteforeningen, Anne Kaltoft.

Målet er, at hjertepatienter efter rehabilitering på hospital eller i kommune kan fortsætte genoptræningen hos Hjerteforeningen i lokalområdet, der hvor patienterne bor.

Sociale relationer får folk ud af sofaen
Frivillige fra Hjerteforeningen kender eget lokalområde og har gode netværk. Derfor er det oplagt, at det er de frivillige, der er tovholdere for Hjertemotionsholdene. Netop den lokale forankring er vigtig for at kunne nå ud til mange grupper af hjertepatienter og få dem med, også dem der traditionelt ikke selv finder vej til et træningscenter.

– En styrke ved Hjertemotion er, at det er lykkedes at få en gruppe, der traditionelt er uvante med at dyrke motion, til at vælge en mere aktiv livsstil, og få dem til at blive trygge, siger Anne Kaltoft og fortsætter:

– Nyere forskning viser, at sociale relationer er en vigtig forudsætning for at vedligeholde et fysisk aktivt liv. Hjertemotion rykker en gruppe, der normalt ikke træner, hen i træningscentret. Det har vist sig, at fysisk træning og støttende relationer øger trivslen hos patienter. Derfor styrker vi indsatsen for at være til stede i hele landet, siger Anne Kaltoft.

Frirum i Vejen
I Vejen Kommune findes tre hold med Hjertemotion. Dem har Anna Marie Sander, som er frivillig i Hjerteforeningen Vejen, sammen med to andre frivillige været tovholder for de seneste tre år. Hun er med, når deltagerne efter træningsmaskiner og øvelser med bolde og sjippetov hviler ud over en kop kaffe i en halv times tid.

– Det giver god mening at mødes over en kop kaffe. Det sociale er en integreret del af Hjertemotion, og deltagerne kan nå at tale om livets gang og livet som hjertepatient. Vi bliver en del af hinandens liv på godt og ondt. Deltagerne deler sorger og glæder, de læsser af, når livet er svært, og de støtter hinanden i en vanskelig situation, siger Anna Marie Sander og fortsætter:

– Jeg oplever, at deltagerne har brug for at udveksle erfaringer om, at deres tilværelse har forandret sig, fordi de er blevet hjertesyge. De kan være bange op til en operation, de kan dele erfaringer om at leve med et fremmedlegeme i kroppen, fx en ICD, og de kan også have brug for at tale om, at de har ændret sig som person.

Flere deltagere fortæller, at de havde færre bekymringer, før hjertesygdommen ramte. Som de fx siger: ”før var jeg mere fri og glad, nu er jeg mere trykket”, gengiver Anna Marie Sander.

– Jeg oplever, at det skaber personlige relationer at lytte til hinanden. Og det at tale om tanker og følelser omkring hjertesygdommen gør, at de bliver mere trygge
og glade for at komme i gang med motion. Utrygheden over at skulle i gang bliver markantmindre, siger Anna Marie Sander.

Samtalerne drejer sig ikke kun om hjertesygdom. Der er i kaffestunden en fri og hjertelig tone, godmodige drillerier og uforpligtende snak om stort og småt, for Hjertemotion skal også være et frirum fra sygdom.

– Udover at deltagerne bliver fysisk bedre, så hygger de sig, og de hjælper hinanden med at holde ved træningen. Fx ringer de til hinanden, hvis de ikke er dukket op, så de holder hinanden fast på træningen, siger Anna Marie Sander.

OM HJERTEMOTION
På holdene kan hjertepatienter udvikle og vedligeholde deres genoptræning og hjertesunde livsstilsændringer. Træningen foregår i trygge rammer med en underviser, oftest en fysioterapeut, der har en solid faglig viden til at vejlede hjertepatienter. Et forløb strækker sig over 32 uger, og deltagerne mødes en gang om ugen i halvanden time. Aktuelt tilbyder 76 lokalforeninger Hjertemotion med i alt 183 aktive hold. I nogle kommuner er der 1 hold, i andre 5-6 hold og i en enkelt kommune 17 hold.

Læs mere på hjerteforeningen.dk/hjertemotion
Her kan du også finde det hold, der er tættest på dig.

Billedtekst:
Hjertemotionister støtter hinanden til at holde ved den vigtige træning efter hjertesygdom (Arkivfoto)

Artiklen stammer fra Hjerteliv 1, 2020