<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Patientstøtter og frivillige forældre

Som patientstøtte eller frivillig forælder kan du hjælpe andre hjertepatienter eller forældre ved at tale om livet med en hjertesygdom

Hjerteforeningen bruger patientstøtter og frivillige forældre til faste vagter på hospitaler samt til ad hoc samtaler med hjertepatienter eller forældre til børn med hjertesygdom

Hjerteforeningens patientstøtter og frivillige forældre er frivillige, der enten selv er ramt af hjertesygdom eller har et barn med en hjertesygdom men er kommet til et punkt hvor de har lyst og overskud til at hjælpe andre i en lignende situation videre i livet gennem samtale. I denne film kan du se og høre lidt mere om arbejdet som patientstøtte.

Læs mere her.