<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Lokalforeninger

Lokalforeninger
Hjerteforeningen har lokalforeninger over det meste af landet. De repræsenterer Hjerteforeningen i lokalsamfundet og sikrer Hjerteforeningens landsdækkende arbejde med oplysning, forebyggelse og patientstøtte. Lokalforeningerne er båret af frivillige kræfter.

Lokalforeningerne har vide rammer for deres aktiviteter, så længe aktiviteterne ligger inden for Hjerteforeningens formål. De kan fx arrangere foredrag, motionsaktiviteter og hjertecafeer, ligesom mange lokalforeninger anlægger hjertestier i deres område til gavn for folkesundheden. Politisk er Hjerteforeningens lokalforeninger også på banen, når de tager vigtige emner på sundhedsområdet op til lokal debat.

Lokalforeningen består af frivillige i lokalområdet, der arbejder for hjertesagen. Derfor er de også meget forskellige, både hvad angår antal frivillige i lokalforeningen og hvor mange ressourcer, der er til rådighed. Hver lokalforening må have fem til syv frivillige i bestyrelsen. Bestyrelsen har ansvaret for en overordnede planlægning, økonomistyring og koordinering af de lokale aktiviteter. Bestyrelsen kan vælge at organisere sig med en række aktivitetsgrupper, hvor aktivitetsfrivillige kan deltage i løsningen af konkrete opgaver eller projekter. Aktivitetsgrupperne kan fx beskæftige sig med lokalpolitik, traveture, hjertecafé, landsindsamling mv.

Lokalforeningerne har indflydelse på Hjerteforeningens arbejde, idet de som en del af den demokratiske proces inddrages i flere planlægningsmøder årligt. Hvert år gennemføres fx regionsmøder, hvor lokalforeningerne har mulighed for dialog med Hjerteforeningens daglige ledelse. Lokalforeningernes bestyrelse indgår i Hjerteforeningens repræsentantskab.

Find lokalforeningen i din kommune:
Her kan du finde din lokalforening

Endnu ikke en lokalforening i din kommune?
Hjerteforeningen har som målsætning at være repræsenteret ved en lokalforening i hver af de 98 kommuner.
Få kommuner har endnu ikke en lokalforening.
Er din kommune én af dem, og vil du gerne være med til at opstarte en lokalforening, så kontakt én af vores regionale frivilligkonsulenter. Se deres kontaktoplysninger ved at klikke her