<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Regionsmøder

Om regionsmøderne
Regionsmøder afholdes fra 2017 hvert efterår i hver af landets fem regioner. På møderne deltager formænd og andre frivillige fra lokalforeninger og klubber, relevant personale fra administrationen og direktionen samt repræsentanter fra bestyrelsen.

På møderne fremlægges overordnede sager vedr. Hjerteforeningen, fx info om kampagner, forslag til ændringer af vedtægter, strategier for den fremtidige indsats og organisationsudvikling m.m.

Møderne er også et forum, hvor de frivillige kan fremsætte forslag og kritik direkte til direktion/bestyrelse.

Program til regionsmøder udarbejdes af administrationen, mens selve møderne arrangeres af den stedlige frivilligkonsulent.

Hvornår?
Regionsmøderne i 2019 er afholdt og slides kan findes HER