<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Formandsmøder

Om formandsmøder
Formandsmøder holdes 1-2 gange hvert i år i hver af landets 5 regioner. På møderne deltager formænd for regionens lokalforeninger og klubber, frivilligkonsulenten og efter behov andre ansatte fra Frivilligafdelingen.

På regionsmøderne diskuteres både lokale og mere overordnede problemstillinger og emner efter ønske fra formændene eller frivilligkonsulenten.

Frivilligkonsulenten arrangerer mødet og fungerer som mødeleder.

Hvornår

Region Hovedstaden: d. 3. september kl. 16.

Region Sjælland: d. 4. september kl. 16.00

Region Syd: 3. september (Fyn) og 5. september (Jylland)

Region Midt: Dato på vej

Region Nord: Dato på vej

Aktuelle datoer kan også findes i kalenderen.