<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Supervision

Hjerteforeningen vil gerne sikre sig, at du som patientstøtte eller frivillig forælder hele tiden føler dig tryg og godt klædt på til din opgave. Derfor er er supervision en vigtig del af Hjerteforeningens program for patientstøtter og frivillige forældre.

 ”Supervision” betyder overblik. Formålet med supervisionen er, at du sammen med de andre deltagere reflekterer over, hvordan I griber samtalerne med brugerne an, og hvordan det påvirker jer efterfølgende. Samtidig får I løbende ny viden og nye handlemuligheder både til samtalen og til at passe på jer selv.

Supervisionen ledes af en rådgiver fra Hjerteforeningen og vil foregå ved, at I alle sammen får mulighed for at præsentere historier fra jeres frivillige arbejde: F.eks. situationer der har været svære, og som du måske har tænkt meget på efterfølgende, eller situationer hvor du kom i tvivl om, hvordan du skulle gribe tingene an. Psykologen vil spørge ind til dine oplevelser i den konkrete situation og inddrage de øvrige deltagere, så der kan komme en erfaringsudveksling.