<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Regionskursus

Om kurset

Som frivillig i Hjerteforeningens lokalforeninger og klubber har du mulighed for at deltage på regionskursus mindst hvert andet år.

Kurset planlægges i regionen, gerne i et samarbejde mellem frivilligkonsulenten og de frivillige. Kurset indeholder vigtige emner til at udvikle kvaliteten af den frivilliges indsats, og nye emner som kan befordre den udvikling, Hjerteforeningen arbejder i retning af. Regionskurset er en blanding af foredrag og workshops.

Hvornår?
Det holdes som minimum hvert andet år i hver region som et heldagskursus og alle bestyrelsesmedlemmer og aktivitetsfrivillige kan deltage.
Lokalforeningens/motionsklubbens udgifter andrager alene kørselsudgiften.

Hold øje med kalenderen for aktuelle datoer.

Find materialer fra forrige kurser nedenfor: