<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

DU ER IKKE ALENE MAND

I selvhjælpsgruppen ”Herreværelset” mødes en gruppe mænd for at dele tanker om at leve med hjertesygdom. Frivillige fra Hjerteforeningen Hillerød står bag initiativet

Skrevet tirsdag d. 10. marts 2020

AF LOTTE BUCKA • FOTO LINDA JOHANSEN

– Jeg kan vågne om natten og mærke, at mit hjerte banker. Så kan jeg tænke – er der mon noget galt, har mit hjerte det godt? Så er det rart at vide, at jeg ikke er den eneste, der tumler med tanker om at være hjertesyg. Det hjælper at tale med andre, der også kender til det at vågne om natten og være ekstra opmærksom på hjertet. Om det slår, som det skal, om der er for mange eller for få hjerteslag, siger Hans-Henrik Ibfelt.

Jan Åmand supplerer:

– De andre i gruppen står i nogenlunde samme situation som mig. Derfor kan jeg i Herreværelset vende mine tanker med mænd, der har nogle af de samme udfordringer, tanker og følelser. Det er godt at opleve det fællesskab.

77-årige Hans-Henrik Ibfelt og 63-årige Jan Åmand er to af deltagerne i gruppen, der har kørt i tre sæsoner. Hver sæson består af otte mødegange. I gruppen udveksler mændene tanker, bekymringer og følelser om at leve med hjertesygdom, og det giver en oplevelse af ikke at være alene.

For tiden består Herreværelset af fem deltagere samt Niels Bergh Andersen. Han er frivillig i Hjerteforeningen Hillerød og tovholder for selvhjælpsgruppen.

– Jeg kan høre, at det hjælper mændene at tale med ligestillede om deres oplevelser. De kommer af med bekymringer. Her kan alle fortælle sin egen historie og blive lyttet til. Alles tanker kan hældes ud, alle har taletid, og det letter at få delt sin historie og formuleret sine oplevelser, siger Niels Bergh Andersen.

Hans-Henrik Ibfelt har været gennem en firedobbelt bypassoperation, og han sætter pris på at tale med andre, der er i samme båd og om de udfordringer, de hver især har:

– Vi har mange af de samme problemer og erfaringer. Fx taler vi om genoptræning, om familiens reaktioner og om medicin – hvordan den hjælper, eller om der er bivirkninger. Der er plads til alle tanker og følelser, og vi orker at høre om det. Vi kan støtte hinanden, og vi kan også inspirere hinanden til at få løst et problem.

Forskrækkelsen over blodproppen
Efter Jan Åmand var blevet ramt af en blodprop i hjertet og havde været gennem genoptræning, tænkte han, at nu var han rask igen. Jo, han var blevet forskrækket, og der var røget mange tanker gennem hovedet, men han tænkte, at han var ovre hjertesygdommen. Alligevel meldte han sig til Herreværelset, da han på et rehabilite-ringshold hørte om Hjerteforeningens tilbud.

– Jeg ville gerne høre andres erfaringer om, hvad vi som hjertesyge kan, og hvad jeg skal passe på med at gøre. Jeg tænkte ”Hvad så nu? Hvad kan jeg, og hvad skal jeg passe på?” Usikkerheden om min egen situation har jeg talt med de andre om, og det har hjulpet. Jeg kan høre, at andre har det på samme måde som mig og har samme typer af tanker – at høre, at jeg ikke er alene, det beroliger mig, siger Jan Åmand.

Hvad med fremtiden
Mændenes fælles udgangspunkt er, hvordan de lever med deres hjertesygdom. Det indebærer blandt andet tanker om, hvad der skal ske i årene fremover.

– I gruppen kan jeg tale om fremtiden, hvad den bringer, og angsten for, at noget går galt. Det giver et frirum, at jeg ikke behøver at formulere mig på en bestemt måde for at tage hensyn til mine nærmeste. Det er nemmere at tale om at være ængstelig og tale om, hvad der kan gå galt her i Herreværelset end sammen med mine familie og venner, for dem vil jeg ikke gøre nervøse, siger Jan Åmand.

– Livet slog en kolbøtte, da jeg blev syg. Den første tid efter var jeg mere bekymret, end jeg er i dag, men jeg er generelt blevet mere bevidst om, at alt har en ende. Som 77-årig er det naturligt at tænke over det, men jeg fik ekstra fokus på det, da jeg blev syg, siger Hans-Henrik Ibfelt.

Så for at passe på dem selv og deres hjerter taler mændene også om kost og motion.

Kun for mænd
Fra starten var selvhjælpsgruppen ikke tænkt som et kønsopdelt initiativ, men erfaringen har vist, at det fungerer godt. Der er emner, det er nemmere at tale om, når der ikke er kvinder til stede, og mændene er mere frigjorte i tonen, når det kun er for mænd.

De passer godt på hinanden, både når de taler med respekt for hinandens oplevelser og tanker, og de holder også øje med hinanden.

– Vi har en aftale om, at vi ringer eller skriver, hvis vi en enkelt gang er forhindrede i at deltage. Vi prioriterer vores møder – vi har en forpligtelse over for hinanden til at dukke op. Det giver fællesskab og samhørighed. At være med her har givet mig nogle gode kammerater og en del smil også. For vi har humor med i samtalerne, og det gør det hele lidt nemmere, slutter Jan Åmand.

OM HERREVÆRELSET
Herreværelset er en selvhjælpsgruppe, som frivillig Niels Bergh Andersen er tovholder for. Han har deltaget i et kursus om at stå i spidsen for en selvhjælpsgruppe. I Herreværelset er der hverken terapi eller rådgivning, fx om medicin. Spørgsmål om medicin henvises altid til en læge. Tovholderens rolle er overordnet at skabe gode rammer for gruppen og for medlemmernes trivsel samt sikre en god dialog.

”SPILLEREGLER” FOR HERREVÆRELSET
Idéen med samværet i gruppen er at give indbyrdes følelsesmæssig, psykisk og moralsk støtte efter mødet med sygdom. Gruppen har opstillet et sæt ”spilleregler”, som skal sikre, at der er tillid og fortrolighed, så alle kan og har lyst til at dele tanker og følelser.

HJERTERUMMET
I perioder har der i Hillerød også eksisteret en selvhjælpsgruppe kun for kvinder. Den hedder Hjerterummet og har holdt pause, men er netop startet op igen.

Du kan kontakte Hjertelinjen på 70 25 00 00 og høre, hvor der er andre selvhjælpsgrupper.

Billedtekst:
Mændene har ved at dele erfaringer og bekymringer om hjertesygdom opnået en stærk samhørighed. Fra venstre mod højre ses: Hans-Henrik Ibfelt, Jan Åmand, Niels Bergh Andersen og Per Søndergaard.

Artiklen stammer fra Hjerteliv nr. 1, 2020