<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Rollen som frivillig patientstøtte

Her er lidt om rollen som frivillig patientstøtte og frivillige forældre

  • De fleste patientstøtter og frivillige forældre er til stede ude på hospitalerne. Altid i par og ud fra et vagtskema, som tilrettelægges omkring det enkelte hospital af de frivillige.
    Her tilbyder de frivillige samtaler til nye hjertepatienter og pårørende eller hjertebarnsfamilier.
  • Samtalerne kan både være korte eller længerevarende.
  • Samtalerne er med til at skabe håb og er med til at give plads og rum for en snak om andet end selve behandlingen. Om det der fylder – usikkerheden, angsten og uvisheden i forhold til den aktuelle situation og fremtiden, de går i møde.
  • Nogle patientstøtter og frivillige forældre bidrager også med ad hoc samtaler i Hjerteforeningens rådgivninger, når dette efterspørges blandt patienter og pårørende.
  • Nogle patientstøtter ringer ud til hjertepatienter som gratis har meldt sig ind i Hjerteforeningen, og som efterfølgende ønsker at blive kontaktet af en patientstøtte.

Som patientstøtte/frivillig forælder forventer vi, at du:

  • Deltager på basiskursus for patientstøtter og frivillige forældre. Se mere om kurset ved at klikke her.
  • Som patientstøtte kan tage 2 vagter om måneden af 2-3 timers varighed
  • Som frivillig forælder kan tage 1 vagt pr. måned af 2-3 timers varighed
  • Deltager i obligatoriske møder som supervision med resten af patientstøttegruppen eller forældregruppen og FUS (frivillig udviklingssamtale) ved din kontaktperson i Hjerteforeningen.