<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Patientstøtter

Om indsatsen
Når sygdom rammer, er det naturligt at blive overvældet af spørgsmål, svære følelser, tvivl og bekymringer. Mange synes, det kan være svært at tale med nære og kære, fordi de ikke ønsker at gøre dem kede af det. Det er vores erfaring, at mange har stor glæde af at mødes med og tale med ligesindede.

Derfor er Hjerteforeningen til stede med frivillige patientstøtter på flere akuthospitaler landet over for at tilbyde støtte i en ny,  og for mange livsomvæltende, situation. Hjerteforeningen tilbyder, at patienter og pårørende kan tale med en frivillig patientstøtte, som er en person, som selv er eller har været hjertesyg eller som er forældre eller pårørende til en hjertesyg.

Frivillige patientstøtter
Hjerteforeningens patientstøtter er frivillige, der enten selv er ramt af hjertesygdom eller er pårørende til en hjertesyg, men er kommet til et punkt, hvor de har lyst og overskud til at hjælpe andre i en lignende situation videre i livet gennem samtale.

Se nogle af Hjerteforeningen frivillige patientstøtter her

Frivillige forældre

En frivillig forælder er en forælder til et hjertesygt barn, som nu har overskuddet til at hjælpe andre i en lignende situation. En frivillig forælder har en helt særlig og umiddelbar forståelse for den situation, nye forældre til hjertebørn står i, og kan frem for alt lytte og dele erfaringer på en praktisk og respektfuld måde.

Se nogle af Hjerteforeningens frivillige forældre her

En indsats under udvikling
Hjerteforeningens frivillige patientstøtteindsats er i rivende udvikling.  Med en donation fra Salling fondene på 5,8 mio. kr., har vi fået midler til at udvikle og udbrede indsatsen til at blive et systematiseret nationalt tilbud i hele landet på alle landets akuthospitaler.