<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

MediYoga

MediYoga (Medicinsk Yoga) i Hjerteforeningens lokalforeninger

Den seneste tid har der i Hjerteforeningen været en del opmærksomhed omkring MediYoga. Hjerteforeningen har været inddraget i et forskningsprojekt i Svendborg, som har været omtalt i medierne, og flere medlemmer og lokalforeninger har på baggrund heraf fået kendskab til og efterspurgt MediYoga.

På siden her er samlet information om MediYoga og gode råd ved evt. opstart.

Ønsker en lokalforening i Hjerteforeningen at opstarte mediyoga følger nedenfor en række gode råd. MediYoga er en aktivitet som lokalforeningen selv skal finansiere og stå for. Hjerteforeningen yder ikke økonomisk støtte til MediYoga. Derfor er nedenfor også henvisning til hvor der evt. kan søges lokale midler.

Hvad er MediYoga

 • MediYoga er en terapeutisk og forskningsbaseret yogaform.
 • MediYoga arbejder på det fysiske, mentale og følelsesmæssige plan.
 • Alle MediYoga-instruktører og -terapeuter har medicinske kompetencer.
 • Undervisningen består af blide øvelser og stillinger, som kombineres med åndedræts-, meditations- og afspændingsteknikker
 • Øvelser og meditationer kan fungere for alle, og tilpasses den enkelte deltagers fysiske formåen. Yogaen kan udføres på både stol og måtte.
 • Undersøgelser tyder på, at MediYoga gavner patienter med anfaldsvis atrieflimren og forhøjet blodtryk.
 • Studier viser også, at MediYoga kan øge livskvaliteten i form af mere energi, større selvtillid, øget koncentration og mindre stress.

Gode råd til opstart

 • Da der ikke ydes økonomisk tilskud via Hjerteforeningen, er det væsentligt at være opmærksom på, at få alle udgifter til lokale og instruktør dækket via deltagerbetaling eller ved at søge lokale puljer eller fonde.
 • Læs mere om fonds-søgning her, eller søgning af paragraf 18 eller 79 midler her.
 • Afdæk muligheden for, at kommunen kan stille et lokale til rådighed, hvis ikke instruktøren har adgang til et. Det er vigtigt, at lokalet skaber en hensigtsmæssig atmosfære.

Find den rette underviser og læs mere om MediYoga

 • Hjerteforeningen anbefaler, at I etablerer kontakt til en underviser med relevant baggrund inden for MediYoga. Læs mere her eller kontakt Lene Hornsleth, MediYoga lærer og -terapeut og fysioterapeut på mail: lene@mediyoga.com
 • Hvis du ønsker at læse mere om MediYoga, så klik her og her

Hør mere om MediYoga hos frivilligkonsulent Jacob Hedelund jhedelund@hjerteforeningen.dk eller ved at kontakte en af flg. lokalforeninger:

 • Aabenraa, Svendborg, Kolding, Middelfart, Vejle, Tønder, Esbjerg.