<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Naturens År

I år er det Naturens År, og DR giver os til foråret et helt unikt indblik i den danske natur i serien Vilde vidunderlige Danmark. I fem programmer sættes der fokus på fem forskellige typer natur: skoven, kysten, det åbne land, søer og åer og naturen i byen. Men den danske befolkning skal ikke bare se naturen på skærmen – vi skal også ud og opleve den! Gennem projektet Vores Natur – et partnerskab med Naturstyrelsen, Friluftsrådet, De Naturhistoriske Museer og DR – skal der være et mylder af initiativer, aktiviteter og ture, hvor danskerne inviteres ud i naturen.
Derfor opfordres foreninger, naturejere, naturvejledere og alle andre til at lave ture og aktiviteter i naturen efter hvert program i DR’s serie “Vilde vidunderlige Danmark”, der ruller over skærmen fem søndage i april og maj 2020. Arrangementerne kan være en god mulighed for synlighed og for at tiltrække nye deltagere til eksisterende initiativer. Partnerskabet bag Vores Natur skaber stor opmærksomhed om Vores Natur, så alle kan finde aktiviteterne og får lyst til at deltage. Der bliver for eksempel en Vores Natur-kalender og et Danmarkskort med alle aktiviteterne, og der bliver masser af inspiration og omtale af aktiviteter i naturen.

Der er brug for hjælp til at lave aktiviteter og derfor opfordres alle, inkl. Hjerteforeningens lokalforeninger, der arbejder med sundhedsprojekter i naturen til at byde ind med ture og aktiviteter, der relaterer sig til de 5 programmer og de 5 forskellige naturtyper, de præsenterer:

•    Vis mig din skov: Inviter danskerne ud på ture og aktiviteter i skoven i ugen fra den 13.-19. april 2020

•    Vis mig din kyst: Inviter danskerne ud på ture og aktiviteter ved havet eller kysten i ugen fra den 20.-26. april 2020

•    Vis mig dit åbne land: Inviter danskerne ud på ture og aktiviteter i det åbne land i ugen fra den 27. april-3. maj 2020

•    Vis mig din sø og å: Inviter danskerne ud på ture og aktiviteter ved søer og åer i ugen fra den 4.-10. maj 2020

•    Vis mig din natur i byen: Inviter danskerne ud på ture og aktiviteter i den bynære natur i ugen fra den 11.- 17. maj 2020

Alle kan byde ind med aktiviteter og ture, og de kan spænde bredt: Fra vandreture i skov og hede til sangtimer under åben himmel og fra roning ved kysten til mad over bål ved den lokale å. Det eneste, det kræver, er, at man registrerer aktiviteten i en fælles kalender på: https://voresnatur.dk/opret-aktivitet-inviter-flere-med-ud-naturen så den kan findes af andre.

Der må gerne tænkes i at åbne arrangementer op for en bredere gruppe mennesker, eller bruge lejligheden til at rykke nogle aktiviteter til nye naturtyper. Hvis der allerede er planlagt åbne natur- og friluftsaktiviteter i løbet af foråret, må de rigtig gerne tænkes sammen med DR’s programmer og Vores Natur, så danskerne oplever et øget fokus på en ny naturtype hver uge. Læg derfor så vidt muligt aktiviteterne i den uge, der passer, og registrer jeres planlagte aktiviteter i den fælles kalender på www.voresnatur.dk.

Via linket kan man læse mere, og man finder bl.a. en mappe med materialer, tekst og fotos fra Vores Natur, som kan bruges til at omtale indsatsen: https://www.friluftsraadet.dk/vis-danskerne-din-natur

Er der spørgsmål vedr. projekt Vores Natur er man velkommen til at kontakte konsulent Signe Frøkiær Schou fra Friluftsrådet på telefon 2463 6166 eller e-mail: sfs@friluftsraadet.dk