<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjertesti

Udsigt over det fredede område BobakkerneOm Hjertestier
En hjertesti er en afmærket motionsrute, hvor der langs ruten er opsat skilte med Hjerteforeningens logo. Stien kan anvendes hele døgnet og af alle.

Mange lokalforeninger arrangerer faste ugentlige begivenheder på hjertestierne, fx ugentlig træningssamling for forskellige aktiviteter.

Herudover afholdes der mange steder enkeltstående begivenheder samt årlige lokale begivenheder fx sundhedsdage med aktiviteter på stierne, motion i samarbejde med foreningslivet eller andet.

Det er en god ide at lægge arrangementer på hjertestien i jeres kalender, så det er muligt for nytilkomne at deltage.

Overblik over vores hjertestier
Alle vores hjertestier er samlet med kort og beskrivelse på www.hjertestier.dk

For at få jeres sti vist på siden, skal I udfylde og indsende nedenstående beskrivelse sammen med et kort over hjertestien:

Materialer til hjertestier

Manual:

Her får du nyttig viden om opstart af hjertestier, samt inspiration til at afholde arrangementer.

Skilte:
Først når I har anlagt ruten, kan I danne jer et overblik over, hvor mange skilte I har brug for og hvilken slags.

Skiltene rekvirerer I ved at kontakte Anne Willeberg på awilleberg@hjerteforeningen.dk eller Steffen Jørgensen på steffen@hjerteforeningen.dk

Se her eksempler på hvordan skiltene ser ud: Skilte til hjertesti

Folder
Hjerteforeningen har udarbejdet en fast opsætning for hjertesti-foldere, hvor der også er plads til jeres beskrivelse af hjertestien.

Et eksempel på foldertekst finder du her

Idekatalog
Vi har samlet en masse ideer til aktiviteter på hjertestierne, vejledning til at anlægge en hjertesti samt yderligere gode råd, fx hvordan bliver hjertestien kendt i lokalområdet.