<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Information omkring Giv Liv

Giv Liv projektet består af to dele; uddannelse af frivillige instruktører og Hjerteredderkurser – 30 minutters intro i genoplivning. Derudover spiller lokalforeningerne en vigtig rolle i projektet.

 

Uddannelse af frivillige instruktører

Uddannelse af  frivillige instruktører, som efterfølgende skal undervise borgere i hele landet i genoplivning på 30 minutter. Uddannelsen som instruktør er gratis og foregår som et weekendkursus på to dage. Undervisningen udføres af undervisere fra Dansk Råd for Genoplivning (DRG). For at blive instruktør, skal instruktøruddannelsen bestås. Hver af de frivillige instruktører skal over en 2-årig periode undervise ved min. 10 kurser.

Læs mere om Giv Liv instruktøruddannelsen her og se, hvor i landet vi afholder Giv Liv instruktørkurser.

 

Hjerteredderkurser – 30 minutters intro i genoplivning 

De frivillige instruktører varetager undervisningen af hjerteredderkurserne. Kurserne er gratis og tilbydes i hele landet. Hvert kursus varer 30 minutter, hvor grupper på 5-15 personer undervises i hvordan man:

  • Skaber sikkerhed med henblik på at mindske konsekvenserne i en ulykkessituation med hjertestop
  • Undersøger en bevidstløs person
  • Ringer 1-1-2
  • Giver hjertemassage og kunstigt åndedræt – 30 tryk og 2 pust
  • Bruger en hjertestarter (AED)

 

Lokalforeningernes rolle i Giv Liv projektet

Lokalforeningerne vælger selv niveau for involvering i Giv Liv projektet. Alle lokalforeninger vil løbende modtage information om projektet og kan vælge at gå mere eller mindre aktivt ind i det. Vi håber selvfølgelig på praktisk støtte og opbakning til gennemførelsen af instruktørkurserne i hele landet. Til gengæld vil der, i takt med at der uddannes instruktører flere steder i landet, være muligt for lokalforeningerne, at trække på disse instruktører og tilbyde Hjerteredderkurser – 30 minutters intro i genoplivning – i lokalområdet.

 

Evaluering – Giv Liv er et hit!

Kommunikationsbureauet Advice har siden Giv Liv projektets begyndelse gennemført en omfattende evaluering af projektet og vores Hjerteredderkurser – 30 min. intro i genoplivning. I marts 2020 fik vi de endelige resultater, og konklusionen fra Advice er: ’Giv Liv er et HIT!’. Blandt andet viser besvarelsen på vores spørgeskema fra næsten 3000 deltagere, at:

  • 96% er tilfredse (62% af deltagerne på et kursus er meget tilfredse, 34% er tilfredse)
  • 98% vil anbefale kurset til andre
  • 88% tør træde til efter et kursus

Denne høje kvalitet i vores kurser, kan vi kun takke vores Giv Liv instruktører for! Resultatet vidner om virkelig dygtige og engagerede instruktører. Læs hele rapporten her.