<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Giv Liv i en Coronatid

Nye retningslinjer i forb. med afholdelsen af et Hjerteredderkursus – 30 min. introkursus i genoplivning

Efter 2 måneders ufrivillig pause grundet corona er Giv Liv projektet nu klar til at genåbne – dog med forbehold. Det har vi sendt en mail om, til alle instruktører fredag den 1. maj 2020. Læs mailen her.

Det er vigtigt, at vi følger retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen vedr. forsamlinger, afstand og hygiejne. Vi har derfor udarbejdet nye retningslinjer for gennemførelsen af kurser – se ’Retningslinjer for kurser i coronatiden’ her.

 

OBS information til tilmeldere!

Alle nye tilmeldinger til kurser modtager automatisk information om de nye COVID-19 retningslinjer via tilmeldingssystemet. Dog vil det være rigtig fint, hvis du samtidig er opmærksom på at orientere en tilmelder om retningslinjerne før et kursus – ikke mindst vedr. tilmeldinger, du har haft liggende under dine ’aktive kurser’ i længere tid. Vi anbefaler derfor, at du sender ovenstående retningslinjerne pr. mail til tilmelder, eller gennemgår retningslinjerne pr. tlf., når I laver en aftale om et kursus. Dermed sikrer du, at tilmelder er indforstået med rammerne vedr. afstand, hygiejne mv..

 

Du skal være tryg ved at undervise

Vi er utrolig glade for, at vi igen kan komme ud at undervise danskerne i genoplivning. Samtidig er vi meget opmærksomme på, at alle instruktører skal føle sig trygge ved at gå ud at undervise. Det er derfor i sidste ende din egen afgørelse, om du er klar! Er du i særlig risikogruppe ved smitte af corona, fraråder vi, at du tager ud at undervise. Ved tvivlsspørgsmål i forhold til særlige risikogrupper, henviser vi til Sundhedsstyrelsens hjemmeside om særlige risikogrupper i forbindelse med Corona: https://www.sst.dk/da/corona/saerlige-risikogrupper. Læs også denne pjece fra Sundhedsstyrelsen.

Vi henviser også til Hjerteforeningens informationsside om Corona; https://corona/. Hvis du har hjerteproblemer, eller er pårørende til en person med hjerteproblemer, er du samtidig til enhver tid velkommen til at kontakte Hjertelinjen på tlf. 70250000. Her sidder en sundhedsfaglig person klar til at tale om, hvorvidt det vil være forsvarligt at gå ud at undervise.

Relateret til alder er det nu veldokumenteret at følgende grupper er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb:

  • personer over 70 år og særligt personer over 80 år
  • personer over 65 år og samtidig forekomst af en eller flere kroniske sygdomme

Hvis du grundet corona ikke ønsker at undervise, vil vi bede dig om at huske at melde dig ’inaktiv’ i din profil i Giv Liv tilmeldingssystemet. Hvis du har kurser liggende under ’aktive kurser’, som du ikke ønsker at afholde i nær fremtid på grund af corona, vil vi bede dig om at skrive til givliv@hjerteforeningen.dk. Dermed kan en anden instruktør evt. gennemføre kurset.

 

Kontakt os

Skriv eller ring endelig til os på mail: givliv@hjerteforeningen.dk eller tlf.: 28571489, hvis du gerne vil have yderligere støtte og sparring for at komme i gang – eller hvis du har generelle spørgsmål eller kommentarer til genåbningen af kurserne.