<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Bestyrelsesarbejde

Lokalforeningens bestyrelse er valgt på en generalforsamling og udfører den overordnede ledelse af foreningen lokalt – i overensstemmelse med Hjerteforeningens vedtægter. Bestyrelsens rolle er først og fremmest at inspirere og lede den frivillige indsats i lokalområdet. Bestyrelse består af fem til syv medlemmer og er traditionelt opbygget med formand, næstformand og kasserer.

Formanden har et ansvar for at sikre at bestyrelsen fungerer tilfredsstillende og er vidende om bestyrelsesmedlemmernes forskellige kompetencer, så de bliver brugt bedst muligt til gavn for bestyrelsens arbejde.

Opgaver som løses af bestyrelsen er bl.a.:
Koordinering af aktiviteter i lokalområdet, ansøger om midler fra fx kommunen og lokale banker, økonomistyring og bestilling af materialer. Mange bestyrelser står også for planlægning og gennemførelse af nogle af Hjerteforeningens kerneaktiviteter. Fx blodtryksmåling, Hjertemotion, hjertestier, kurser i livreddende førstehjælp mv.

I værktøjskassen finder du materialer, som gør bestyrelsesarbejdet lettere.

Retningslinjer genåbning maj 2020