<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjerteforeningen Frederikssund

Hjertecafé – Entertainer Finn Nørbygaard, som vil fortælle om emnet: ”Godt vi blev ældre”.

Entertainer Finn Nørbygaard, som vil fortælle om emnet: ”Godt vi blev ældre”.

Til foredraget sælges der billetter til kr. 100,-/person, som kan købes ved henvendelse til Hanne Nielsen på mail: [email protected].

Beløbet bedes indsat på konto: reg. 2670 kontonummer 0742743217 senest den 29. februar 2024. 

Efter Finn Nørbygaards optræden, starter selve generalforsamlingen i henhold til denne dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassereren fremlægger regnskab til orientering
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse
  6. Eventuelt

Indkomne forslag til generalforsamlingen skal sendes til: [email protected] senest 2 uger før afholdelse.

Det er kun medlemmer af Hjerteforeningen, der kan stille op til bestyrelsen og stemme.

De der ønsker at deltage i generalforsamlingen med efterfølgende traktement, bedes tilmelde sig til Hanne Nielsen på mail: [email protected]senest den 23. februar 2024.

 

Praktiske oplysninger

Sted
Elværket
Ved kirken 6, 3600 Frederikssund