<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjerteforeningen Frederiksberg

Generalforsamling – Hjerteforeningen Frederiksberg

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Bestyrelsen fremlægger regnskab – til orientering
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
 Bestyrelsen har i 2022/2023 bestået af 6 medlemmer. Heraf er 3 på valg som
vælges for 2 år. Ole og Simon ønsker begge genvalg. Ove ønsker ikke genvalg.
6. Eventuelt
Indkomne forslag bedes sendt via mail til: [email protected]
senest onsdag den 22. februar.
Tilmelding til generalforsamlingen sker via mail til: [email protected]
senest mandag den 6. marts.

Praktiske oplysninger

Sted
Frederiksberg Hallerne
Jens Jessens Vej 20, i mødelokale ifm. cafeteria
2000 Frederiksberg
Kontaktperson
Ole Cordtz
frederiksberg@hjerteforening.dk
4033 6363