<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjerteforeningen Frederiksberg

Generalforsamling

Generalforsamling

Hjerteforeningen Frederiksberg 2024

 

Tidspunkt

  Onsdag den 6. marts kl. 17.00

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Bestyrelsen fremlægger regnskab – til orientering
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse
  • Bestyrelsen har i 2023/2024 bestået af 6 medlemmer. Heraf er 3 på valg som vælges for 2 år. Ole, Poul og Inge ønsker alle genvalg.
  1. Eventuelt

 

Indkomne forslag bedes sendt via mail til: [email protected]

senest onsdag den 21. februar.

 

Tilmelding til generalforsamlingen sker via mail til: [email protected]

senest mandag den 4. marts.

Praktiske oplysninger

Sted
Frederiksberg Hallerne
Jens Jessens Vej 20, i mødelokale 4 ifm. cafeteria
2000 Frederiksberg
Kontaktperson
Formand Ole Cordtz
frederiksberg@hjerteforening.dk
40336363