<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Indkaldelse til Generalforsamling i Hjerteforeningen Frederiksberg

Skrevet torsdag d. 3. februar 2022

Generalforsamling i Hjerteforeningen Frederiksberg

Torsdag den 10. marts kl. 17.00

 

Tidspunkt:

Torsdag den 10. marts kl. 17.00

 

Sted:

Frederiksberg Hallerne

Jens Jessensvej 20, i mødelokale ifm. cafeteria

2000 Frederiksberg

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Bestyrelsen fremlægger regnskab – til orientering
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse
  • Bestyrelsen har i 2021/2022 bestået af 5 medlemmer og 1 suppleant – heraf er 3 på valg –

som vælges for 2 år. De ønsker alle genvalg.

  1. Eventuelt

 

Indkomne forslag bedes sendt via mail til: frederiksberg@hjerteforening.dk

senest onsdag den 23/2.

 

Tilmelding til generalforsamlingen via mail til: frederiksberg@hjerteforening.dk

Senest mandag 7. marts.

 

Kontaktperson:

Ole Cordtz

Tlf. 40336363