<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Invitation til generalforsamling 2021

Skrevet onsdag d. 10. februar 2021

Kære medlem af Hjerteforeningen i Frederiksberg

Vi har hermed fornøjelsen af at invitere dig til at deltage i den årlige generalforsamling i Hjerteforeningen Frederiksberg

onsdag den 10. marts kl. 16

På grund af COVID-19 gennemfører vi generalforsamlingen som et elektronisk møde (Zoom), så vi sikrer, at vi ikke bidrager til smittespredning og derved passer på de særlige risikogrupper. Selve generalforsamlingen vil i princippet forløbe som altid med flg. dagsordenpunkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse
  6. Eventuelt

Indkomne forslag til generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen senest 2 uger før afholdelse.

Det er kun medlemmer af Hjerteforeningen, der kan stille op til bestyrelsen og stemme.

Ønsker du at deltage i generalforsamlingen skal du tilmelde dig ved at sende en mail til frederiksberg@hjerteforening.dk eller ved at ringe til formand Ole Cordtz på 40 33 63 63

Vi glæder os til at se dig på skærmen.

Hjertelige hilsner

Hjerteforeningen Frederiksberg