<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjerteforeningen Favrskov

Generalforsamling

Afholdes i Høsthuset, Mejsevej 1 i Hadbjerg den 6. marts, 2024 kl. 19.00.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab til orientering
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse og suppleanter
6. Eventuelt
Medlemmers forslag, der skal behandles på Generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den
28. februar. Forslag indsendes på mail til [email protected]

Efter Generalforsamlingen er Hjerteforeningen vært for lidt at spise og drikke. Derefter kan vi glæde os til at
høre Bent Engelbrecht, som vi alle kender fra mange sammenhænge. Bent er formand for Menighedsrådet i
Hinnerup, har skrevet flere bøger, har arbejdet som udviklingskonsulent og har været primus motor i en
lang række lokale nyskabelser som f. eks. Hinnerup mødes.
Alle, både medlemmer og ikke-medlemmer, er velkomne til at deltage. Deltagelse er gratis. Tilmelding hos
Grethe på 24428856 eller mail [email protected].

Vi glæder os til at se jer.

Praktiske oplysninger

Sted
Høsthuset, Mejsevej 1 i Hadbjerg
Datoer
Onsdag 6. marts 2024 kl. 19:00 - 22:00