<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Referat fra Generalforsamling/Årsmøde i Hjerteforeningen Faaborg Midtfyn Torsdag d. 10. marts 2022 kl. 18.30 Fælleshuset Bøgeparken 41, 5792 Årslev

Skrevet mandag d. 28. marts 2022

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Bestyrelsen fremlægger regnskabet til orientering
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Evt.

Ad 1. Jacob Hedelund vælges som dirigent og Helle Hyllekilde som referent. Jacob meddeler, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Ad 2. Formand John Høffner byder velkommen og aflægger bestyrelsens beretning.
Formålet med vores indsats er at bidrage til en del af det, Hjerteforeningen kæmper for: Forebyggelse og patientstøtte.
Første halvår af 2021 har været lige så udfordrende som 2020 med skærpede restriktioner. De første 4 bestyrelsesmøder, årsmødet og alle vores foredrag blev afholdt som webinarer.

Sidst i januar falder bestyrelsesmedlem Kaj Mortensen og pådrager sig en kraftig hjernerystelse. Han blev nødt til at melde fra bestyrelsesarbejdet i resten af sin periode. Vi ønsker Kaj god bedring.

Ved generalforsamlingen d 25. februar stoppede Henny Mazanti og fortsætter som aktivitetsfrivillig. Vi takker Henny for indsatsen.

Løbende aktiviteter i 2021: Hjertemotion og gåture.

Fælles gåture og ture på hjertestier var ikke lukket ned, så vores Tirsdags Travetur på Nautilen startede op d 5. januar og WALK & TALK d 7. januar. Vi gennemførte med afstand, og først med max antal 25 og så 50 osv. De fortsatte året ud.

Hjertemotion indendørs var lukket ned til d 28. februar, men vi startede forsigtigt op udendørs, tirsdagsholdet d 2. marts ved Hallen og onsdagsholdet d 10.marts i Ibjergskoven i Årslev. Hjertemotion i Faaborg startede d 11.maj og nåede 8 gange inden sommerferien.

Enkeltstående aktiviteter i 2021.

a) ”Hold balancen ude”, et aktivitetsforedrag med fysioterapeut Niels Karnøe Sørensen i Pipstorn Skov, søndag d 2. maj. En spadseretur på hjertestien efterfulgt af balanceøvelser, der foregik på skovbunden pga. regnvåde træstammer.
b) ”De dødes rige”, lørdag d. 29. maj, en gåtur med Øhavsmuseet blandt stenaldergrave i Pipstorn Skov. Arkæologerne Anne og Poul fortalte engageret om området. 30 deltagere. Vi blev inddelt i 2 hold, der blev ført rundt af hver sin guide. Her oplevede vi bl a levn fra middelalderen, stenalderen, bronzealderen og bondestenalderen.
c) ”Nattergaletur” på Phønix-området i Tarup-Davinde, tirsdag d 1. juni. Naturvejleder Henrik Kalckar Hansen fortalte om det tidligere industriområde med udvinding af sten og grus, dannelsen af Tarup-Davinde I/S og om landskabet inkl. Phønix- grunden, der i dag hedder Tarup-Davinde Naturområde. Spadseretur ad små stier, mange fuglestemmer, vi fik navn på, og til sidst efter turens afslutning, hørtes nattergalen. 37 deltagere.
d) ”Fodboldgolf” i Espe, søndag d 6. juni. Banerne ligger på et ca. 2 hektar stort areal. Spillet er en mellemting mellem golf, fodbold og minigolf. Arrangementet forløb fint for både voksne og børn. 23 deltagere.
e) ”Kystvandring”, søndag d 13.juni, med Lars Thorup. Ruten dækkede kystlandskabet og naturen ved Knold. Der blev fortalt om landskabsdannelse, kystens naturtyper og særlige dyre-og planteliv. En vellykket tur. 45 deltagere.
f) ” Rundt om Nørresø”, lørdag d 14. august med skovfoged Lars K. Hansen som guide. Han fortalte undervejs om bl.a. områdets historie og dyreliv. 28 deltagere.
g) ”Kvinders hjerter”, mandag d 23. august. Blev afholdt som webinar med læge Monija Mrgan. Hun fortalte bl.a. om forskellen på kvinder og mænds symptomer på hjertesygdom, og hvilke symptomer, kvinder skal være opmærksom på. Der var lidt tekniske udfordringer i starten, men med hjælp fra vores frivilligkonsulent, Jacob Hedelund, blev foredraget gennemført.
h) ”Trente Mølle Naturskole”, onsdag d 25. august, med naturvejleder Leif H. Sørensen. Han viste rundt i området og fortalte om stedets kultur-og naturhistorie. En fin tur på trods af en del regn. 27 deltagere.
i) ” Naturens dag”, i naturområdet Tarup-Davinde, tirsdag d 7. september, med Danmarks Naturfredningsforening i samarbejde med Hjerteforeningen. Naturvejleder Elsebeth Pedersen fortalte bl.a. om istidens formning af landskabet. En fin travetur på ca 6 km. 35 deltagere.
j) ” Fejring af Frivillig fredag”, fredag d 24. september, på Guldhøj. Frivilligcenter & Selvhjælp Faaborg-Midtfyn og foreningen Guldhøj stod for arrangementet, hvor temaet i år var ”lokale stemmer”. Der var 16 foreninger repræsenteret. John og Ulla havde en stand, hvor Ulla fortalte om hjertestier og hjertemotion.
k) Arrangement med de aktivitetsfrivillige, fredag d 15. oktober, på Korinth Kro. Hyggelig aften. 18 deltagere.

Ad 3. Else fremlægger regnskabet til orientering.
Ad 4. Der er ingen indkomne forslag.
Ad 5. Valg af bestyrelse.

Følgende bestyrelse blev oprettet:

John Høffner Kjærup
Else Bak Jensen
Carsten Stenbye
Jens Vilsbøll
Ellen Futtrup Kjær Jensen
Yth Pia Troldvad
Helle Hyllekilde

Suppleant: Anne Marie Schelde Juhl

Ad 6. Intet under evt.

Efter årsmødet underholdt journalist og forfatter Arne Mariager med et muntert causeri ” Et godt grin”.

Referent Helle Hyllekilde