<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling/årsmøde 2022

Skrevet tirsdag d. 18. januar 2022

Hjerteforeningen Faaborg-Midtfyn indkalder til generalforsamling/årsmøde, torsdag d. 10. marts 2022, kl. 18:30, som afholdes i Fælleshuset Bøgeparken, Bøgeparken 41, 5792 Årslev

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag d. 24. februar 2022.
Forslag stiles til formanden: John H. Kjærup, Dalager 74, 5750 Ringe, eller sendes pr. e-mail: faaborgmidtfyn@hjerteforening.dk

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning til orientering
3. Bestyrelsen fremlægger regnskabet til orientering
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse

På valg er:
Else Bak Jensen (modtager genvalg)
Helle Hyllekilde (modtager genvalg)
Carsten Stenbye (modtager genvalg)
Helene Madsen (ikke på genvalg, og udtræder af bestyrelsen)

Godkendelse af nuværende kandidater:
Ellen Kjær Jensen og Yth Troldvad

Valg af:
To suppleanter

6. Eventuelt

Efter årsmødet vil journalist og forfatter Arne Mariager holde foredraget ’’Et godt grin’’.
Et muntert causeri krydret med en masse historier fra virkeligheden.
Sammen har vi i Danmark skabt et herligt samfund, men måske er der lidt langt mellem de gode grin.
Trist, for humor er medicin uden bivirkninger.

Lokalforeningen er vært ved et lille traktement.

Af hensyn til traktementet er tilmelding nødvendig, senest mandag d. 7. marts 2022, på mailadresse: faaborgmidtfyn@hjerteforening.dk eller tlf. 5115 6528 til John H. Kjærup.

Vi følger Hjerteforeningens råd og regler, herunder krav til Coronapas.

Sted:
Fælleshuset Bøgeparken
Bøgeparken 41
5792 Årslev

Dato:
Torsdag d. 10. marts 2022, kl. 18:30-21:30

Med venlig hilsen
Hjerteforeningen Faaborg-Midtfyn