<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Esbjerg / Fanø

Generalforsamling

Skrevet tirsdag d. 5. december 2023

Kære medlem af Hjerteforeningen i Esbjerg / Fanø.

Indkaldelse till den årlige generalforsamling i Hjerteforeningen Esbjerg/ Fanø.

Generalforsamlingen finder sted tirsdag den 6 februar 2024 kl. 17.00 til 17:45 på Vindrosen, Exnersgade 4, 6700 Esbjerg.

Selve generalforsamlingen vil forløbe som altid med flg. dagsordenpunkter:

  1. Velkomst og valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse.

På valg og som modtager genvalg er:

  • Finn Bachmann,
  • Steen Dietrichsen,
  • Anne Mette Hoffmann ( supplant)
  1. Eventuelt.

Indkomne forslag til generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen senest 2 uger før afholdelse.

Det er kun medlemmer af Hjerteforeningen, der kan stille op til bestyrelsen og stemme.

Der vil blive serveret 1 kop kaffe eller the.

Har du spørgsmål vedr. generalforsamlingen eller ønsker du at høre mere om den frivillige indsats i vores kommune, er du meget velkommen til at kontakte os.