<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Siden sidst :-)

Skrevet torsdag d. 30. maj 2019

Mandag d. 8 april 2019 havde vi generalforsamling.

Vi havde desværre ikke annonceret den i rette tid, så vi kunne holde den sammen med hjertecafeen ugen før.

Det betød at antallet af tilhørere var lidt lavt (2), men vi kørte proceduren som beskrevet.

Alice Lykke ønskede at udtræde, Ove og John blev valgt ind.

Vi er så småt ved at nærme os sommerferien, men husk der er Hjertecafe d.20.06.2019  kl. 19.00 i Stenløse kulturhus.