<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Foredrag og generalforsamling

Skrevet lørdag d. 4. marts 2017

Hjerteforeningen afholder ordinær generalforsamling

Tirsdag d. 28.03.2017

kl. 1700 i salen under  Ølstykke bibliotek

billed Birgitte Brage Stevens

Birgitte Brage Stevens holder foredrag med overskriften:

Vi kan alle blive ramt af sygdom.

At være bange, ked af det, vred, forvirret og træt er helt almindeligt og naturligt når man er eller har været syg.

Foredraget handler bl.a. om hvad der sker med vores nervesystem når vi rammes af sygdom, samt om angst, depression, kriser og de tanker der kan opstå i forbindelse med  sygdom.

Vi kommer løbende ind på, hvad du selv kan gøre for at påvirke din situation, i retning af at liv hvor du lever bedst muligt med de ting der nu er i det.

Efter foredraget afholdes generalforsamling for Hjerteforeningens medlemmer med følgende dagsorden:

  1.    Valg af dirigent
  2.    Bestyrelsens beretning
  3.    Regnskab
  4.    Behandling af indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest d. 21.03)
  5.    Valg af bestyrelse (2 medlemmer udgår resten er villige til genvalg) bestyrelsen har 2 nye i forslag.

Arrangementet er gratis og Hjerteforeningen byder på lidt til gane og mave,

tilmelding til 40343049 Keld (formand)

eller mail: kalsvend@post.tele.dk