<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling 2019

Skrevet tirsdag d. 22. januar 2019

Bestyrelsen for motionsklubben afholdt generalforsamling torsdag d. 7. februar kl. 19.30 på Fuglevad Mølle.

Henrik Rasmussen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Henrik har i forvejen ansvar for Pjerrotløbet.

Såvel formandens beretning som kassererens regnskab blev godkendt ved akklamation.