<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Bestyrelsen

Formand: Frits Bogdahn
Østerbrogade 43, 4tv
2100 København Ø
5137 7100
bogdahn@get2net.dk

Næstformand: Henrik Rasmussen
Ericaparken 73 2. th.
2820 Gentofte
40 98 66 48
henrik.rasmussen467@gmail.com

Kasserer: Claus Lindahl
Constantin Hansens Gade 18, 3 tv.
1799 København V
26 65 30 95
clindahl@outlook.dk

Næstformand, kasserer: Bente Karnov (afgået 4. marts 2021)
Fremtidsvej 28, 1 tv
2860 Søborg
22 77 22 75
bentekarnov@gmail.com

Bestyrelsesmedlem: Anders Sørensen
Bagsværdvej 89B
2800 Kgs Lyngby
20 47 41 12
ans@burup.dk

Bestyrelsesmedlem: Ole Skov
Mosegårdsvej 60
2820 Gentofte
22 54 73 42
oleskov4@gmail.com

Bestyrelsesmedlem: Tim Henriksen
Fruevej 52
2870 Dyssegård
22 17 24 00
tim.henriksen@hotmail.dk