<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Instruktør søges til træning af Hjertehold

Skrevet onsdag d. 1. december 2021

Hjerteforeningen søger instruktør til Hjertemotion i Dragør

Hjerteforeningen søger en instruktør til Hjerteforeningens hjertemotionshold i Dragørs Aktivitetshus.
Der findes Hjertemotionshold rundt i hele landet i samarbejde med Hjerteforeningens lokalforeninger.

Deltagerne på hjerteholdene vil primært være hjerte-kar-patienter, der har behov for fortsat træning efter afsluttet behandling på hospital og i kommunalt regi.

Træning med et Hjertemotionshold:

Stillingen består i at varetage hjertetræning. Holdet er nyoprettet og der er derfor ikke fastsat en ugedag samt tidspunkt for træningen endnu – dette gøres i samarbejde med dig. Som udgangspunkt bliver det en hverdag et sted mellem kl. 16.00-18.00.

Undervisningen består i 1 times træning og efterfølgende en halv times socialt samvær, som du som instruktør også er en del af.

Træningen foregår: 

Dragørs Aktivitetshus, Wiedergården 2, 2791 Dragør

Arbejdsopgaver:

 • Gennemføre og varetage hjertetræning og rådgivning i forbindelse med træning
 • Samarbejde med Hjerteforeningens lokalforening, frivilligkonsulent og den frivillige tovholder tilknyttet holdet.

Kvalifikationer:

 • Vi forventer at ansøger er uddannet fysioterapeut eller har tilsvarende kompetencer.
 • Har en stor erfaring med træning af hjertepatienter eller andre patientgrupper, hvor der skal tages udvidet hensyn til deltagerne.
 • Har lyst til, og motiveres af, at undervise, rådgive og motivere andre til fysisk aktivitet.
 • Har solid viden om træningsfysiologi.
 • Har erfaring med træningsprincipper inden for kredsløbstræning og muskel-/styrketræning.

 

Personlige kompetencer:

Vi søger en instruktør som er initiativrig og kreativ inden for holdtræning, udadvendt og god til at samarbejde.

 

Vi tilbyder:

 • Hjerteforeningen afholder årligt to online fyraftensmøder med faglidt indhold, for nye instruktører i Hjertemotion. Der ydes ikke honorar for deltagelse.
 • Hjerteforeningen afholder en årlig temadag med sparring og faglig inspiration til holdtræning, for instruktører i Hjertemotion. Der ydes ikke honorar for deltagelse, men transporten dækkes.
 • Hjerteforeningen udbyder gratis 30 minutters hjerteredderkurser.
 • Faglig sparring med hjertefysioterapeuter og hjertesygeplejersker via Hjertelinjen 70250000.
 • Freelance-honorar – 400 kr. pr. time, der udbetales som B-indkomst. Hvis ikke du har eget CVR-nummer dækkes du af Hjerteforeningens erhvervsansvarsforsikring. Der ydes ikke feriepenge, kørsel og pensionstillæg.

 

Ved interesse kan du kontakte:

Frivilligkonsulent Sara Lisberg Larsen på sllarsen@hjerteforeningen.dk eller på telefon 42 92 15 01.