<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling i Hjerteforeningens lokalafdeling Dragør/Tårnby

Skrevet torsdag d. 5. april 2018

EFTER DENNE GENERALFORSAMLING, BLEV DER IKKE VALGT EN BESTYRELSE OG LOKALFORENINGEN ER MIDLERTIDIG LUKKET NED.

ALLE HENVENDELSER SKAL FREMOVER SKE TIL HJERTEFORENINGEN KONSULENT CHARLOTTE ENGHUSEN ANDERSEN, PÅ TLF. 24981900

 

Generalforsamlingen afholdes i år den 14. marts 2017, kl. 19.15 på Hovedbiblioteket, Kamillevej 10 – lokale 3, i Kastrup.

Inden generalforsamlingen er der foredrag om “Symptomer på en blodprop i hjertet” v/læge Johannes Grand, fra Sund Danmark.
Hvad er risikofaktorer, udredning og hvordan behandles blodpropper i hjertet.

Dagsorden for generalforsamlingen:
1: Valg af dirigent
2: Bestyrelsens beretning
3: Fremlæggelse af regnskab til orientering
4: Behandling af indkomne forslag, forslag fra medlemmerne skal sendes til Jytte Boller på mail: jytte.boller@post.tele.dk – senest d. 1. marts 2017.
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer: på valg er Lise Christiansen (afgående formand, men modtager genvalg, dog ikke som formand) – Jytte Boller (afgående kasserer, men modtager genvalg) – Benedikte Lessow (modtager ikke genvalg)
6: Eventuelt

Efter generalforsamlingen skal bestyrelsen konstituere sig. En forudsætning for lokalforeningens fortsatte beståen er, at der minimum melder sig 2 nye medlemmer til bestyrelsen, ellers kan lokalforeningens fremtid