<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Opdatering vedr. coronarestriktioner

Skrevet fredag d. 29. januar 2021

De skærpede coronarestriktioner, som regering og myndigheder har iværksat over jul/nytår og siden forlænget, betyder at alle lokale aktiviteter i Hjerteforeningens regi, der indebærer fysisk fremmøde – inde som ude – foreløbig aflyses indtil den 28. februar. Det gælder bl.a. Hjertemotion og planlagte gåture i organiserede grupper.

Hjerteforeningen har under hele coronakrisens forløb fulgt et forsigtighedsprincip, da vi i stor udstrækning har at gøre med særligt sårbare grupper – og det princip følges fortsat. På den måde påtager Hjerteforeningen sig et vigtigt samfundsansvar i forhold til at forhindre yderligere smittespredning

Det er vigtigt at nævne, at det trods de skærpede restriktioner fortsat er meget vigtigt, at vi alle motionerer – både for det fysiske og det psykiske velbefindendes skyld. Det bør blot ske i grupper på få personer (gerne de samme) og under iagttagelse af de gængse forholdsregler med afspritning, afstand m.m. Hjerteforeningen opfordrer til at deltagerne fortsat motionerer hver for sig eller med deres nærmeste.

Ud over de særlige restriktioner i de ramte kommuner blev de generelle krav – som gælder alle landets kommuner – mht. mundbind og forsamlingsforbud på max. 10 personer forlænget til den 28. februar 2021. Dette er også gældende retningslinjer for aktiviteter i Hjerteforeningen.

Vi ønsker alle en god jul og et godt nytår