<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Nyhedsbrev Nr. 3 – 2018

Skrevet mandag d. 28. maj 2018

Hjertemotionshold

Vi er glade for at kunne starte et hjertemotionshold op fra august 2018.

Holdet starter tirsdag den 14. august og forløber over 16 tirsdage fra kl. 15.00 – 16.30 i Sundhedshuset Randersgade 60.

Træningen varetages af Fysioterapeut Malene Lund Lafon, som til dagligt arbejder med genoptræning i Sundhedshuset. Malene har mange års erfaring med hjertepatienter og motion.

Pris – kr. 400 for 16 gange.

Da der er et begrænset antal pladser på holdet, så meld dig snarest til.

Tilmelding via mail til: koebenhavnkoe@hjerteforeningen.dk

Gå med din læge

Hjerteforeningerne København K/Ø og København S havde i fællesskab arrangeret en guidet tur på Kastellet lørdag d. 12. Maj.

Der var god tilslutning, og det blev både en lærerig og motionerende tur.

”Gå med din Læge” holder ikke sommerferie, så det er muligt at deltage hele sommeren – såvel som hele vinteren.

Vi mødes lørdage i lige uger kl. 10.00 ved statuen ved Østerbro posthus, Øster allé 1. Turen er på 5 ca. km.

Østerbroweekend i fælledparken

Den 9. og 10. Juni fra kl. 10 – 15 kan I finde Hjerteforeningen K/Ø på dette års bydelsfestival.

Begge dage kl. 11 vil vi lave en særudgave af ”Gå med din læge” – I er meget velkommen til at deltage.

Der vil også være mulighed for at få målt sit blodtryk.

Hjertecafe med foredrag

Hjertecaféen holder sommerferie i juli og august.

Vi starter op igen i september, første onsdag i hver måned frem til Jul.

Følgende onsdage er planlagt:

Onsdag d. 5. september 2018 kl. 16 – 18

– De psykiske aspekter ved hjertesygdom v. psykolog fra Hjerteforeningen.

Onsdag d. 3. oktober 2018 kl. 16 – 18

Onsdag d. 7. november 2018 kl. 16 – 18

Onsdag d. 5. december 2018 kl. 16 – 18

Nærmere oplysninger om emner og foredragsholdere til hjertecaféerne i oktober, november og december kommer senere på både Hjerteforeningens hjemmeside og på Hjerteforeningen København K/Ø’s Facebook side.

Disse emner vil bl.a. blive taget op i løbet af efteråret:

– Hjerterytmeforstyrrelser

– Stent- og bypassoperationer