<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Plan for genåbning af lokale aktiviteter og arrangementer

Skrevet onsdag d. 20. maj 2020

Alle indendørs aktiviteter, herunder fx Hjertemotion, foredrag og  Børnebørnenes madværksted er desværre aflyst foreløbig frem til medio august.

Til gengæld er det glædeligt, at der – på baggrund af de seneste ugers gradvise genåbning af samfundet – fra nu af kan åbnes op for, at der lokalt afholdes udendørs aktiviteter. Hjerteforeningen er glade for de muligheder, der nu byder sig, også selvom forholdene for at afholde aktiviteterne bliver anderledes grundet covid-19.

I første omgang bliver det muligt at genåbne følgende aktiviteter:
•   Hjertemotion udendørs
•   Gåture
•   Motion i det fri og Grøn Puls
•   Andre lokale udendørs motionsaktiviteter

I lokalforening København K/Ø påtænker vi at genoptage vores lørdagsgåture, men vil naturligvis følge myndighedernes retningslinjer for udendørs aktiviteter:
•   Der må højst deltage 10 personer, inkl. frivillige og instruktører
•   Tilmelding til aktiviteten er nødvendig for at kunne tilpasse hold og deltagerantal
•   Der skal til enhver tid holdes 2 meters afstand
•   Mød op umiddelbart før aktiviteten starter og sig farvel umiddelbart efter afslutning
•   Bliv hjemme hvis du føler dig syg
•   Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
•   Host eller nys i dit ærme
•   Undgå håndtryk, kindkys og kram
•   For alle aktiviteter gælder det, at lokalforeningen og arrangøren skal være opmærk-som på, at de udendørs rammer og forhold tager højde for, at alle retningslinjer kan overholdes på forsvarlig vis.

Hvad angår tilmelding til lørdagsgåturene forestiller vi os dog at det ikke er nødvendigt med forhåndstilmelding, da pladsen ved indgangen til Fælledparken ved Trianglen er så stor, at det er fuldt forsvarligt at møde der kl 10 og om nødvendigt inddele os i hold og starte med ca. 10 min. mellemrum. Vi går naturligvis kun 10 afsted ad gangen.